CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technologie
Vliv na životní prostředí
Projekty ve světě
Kontakt
Úvod / /

Uhlíková stopa

Co je uhlíková stopa?


Uhlíková stopa je měřítkem dopadu lidské činnosti na klimatické změny. Představuje množství oxidu uhličitého a ostatních skleníkových plynů uvolněné do atmosféry během životního cyklu výrobku a služby. Umožňuje tedy porovnat dopad různých činností na globální klimatické změny.

Scientific Certification Systems (“SCS”) je nezávislá konzultační společnost, která v roce 2010 vypracovala studii srovnávající emise skleníkových plynů z různých technologií na zpracování směsného komunálního odpadu. Porovnány byly emise z technologie plazmového zplyňování s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla, emise ze spaloven komunálních odpadů a emise ze skládky odpadu s energetickým využíváním skládkového plynu.

Vedle zařízení na zpracování komunálních odpadů byla jako referenční zařízení hodnocena rovněž technologie spalování zemního plynu při kombinované výrobě elektrické energie a tepla. Studie dospěla k závěru, že emise skleníkových plynů ze závodu na  plazmové zplyňování komunálního odpadu jsou nejnižší ze všech hodnocených zařízení a prakticky odpovídají stavu z teplárny na zemní plyn s kombinovanou výrobou elektrické energie a tepla.


Obr.: Výsledky studie SCS porovnávající emise skleníkových plynů z hlediska životního cyklu

Výsledky studie SCS
Zdroj: Alter NRG Corp / Westinghouse Plasma Corp..Pozn.

 

 

Scientific Certification Systems ve své studii uvádí:
“Výsledky této analýzy ukazují, že plazmové zplyňování s kombinovaným cyklem výroby elektrické energie a tepla (“PGCC”) poskytuje nejnižší emise skleníkových plynů z hodnocených systémů pro odstraňování odpadů. Snížení emisí, snížení množství pevných odpadů, které je nutno skládkovat, a snížení emisí skleníkových plynů – plazmové zplyňování má lepší parametry z hlediska životního prostředí ve všech oblastech.“
Emise do ovzduší
Vitrifikovaná struska
Uhlíková stopa
NAVIGACE
KONTAKT
Hlubinská 917/20,702 00 Ostrava − Moravská Ostrava
petr.brenek@pgpt.cz
+420 597 488 188, +420 775 113 349
Najít na mapě
partneri
Všechna práva vyhrazena PGP Terminal, a.s.
Vyrobilo studio ELINE web s.r.o.
Užitečné odkazy:

 

Plazmová technologie , Emise do ovzduší, Informační brožura, Odpadem to začíná (video), 3D model technologie