CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technológia
Vplyv na životné prostredie
Projekty vo svete
Kontakt
Úvod / Plazmová technológia / Výhody plazmového splyňovania

Výhody plazmového splyňovania

Výhody plazmového splyňovania oproti tradičnému procesu spaľovania odpadu


Plazmové splyňovanie odpadu sa oproti klasickému spaľovaniu odpadu líši v jednej kľúčovej vlastnosti - teplote. Klasické spaľovne komunálneho odpadu pracujú pri teplotách medzi 800 ° C až 900 ° C, zatiaľ čo teploty pri plazmovom splyňovaní odpadu presahujú 3000 ° C. Kým typická spaľovňa komunálneho odpadu môže využívať iba zmesový komunálny odpad a podobnú vsádzku, plazmové splyňovanie odpadu môže spracovať široké množstvo odpadu ako pevných tak kvapalných. Celkovo plazmové splyňovanie predstavuje nasledujúce výhody:

 • Rôznorodá vsádzka
  • Spracovanie heterogénnej vsádzky pri jej minimálnej príprave
  • Spracovanie odpadu s vysokým obsahom inertnéj zložky a vlhkosti
 • takmer 100% konverzia uhlíka
 • sklovitá troska - vitrifikát je inertný, nevylúhovateľný, nekontaminuje pôdu ani pitnú vodu
 • Syntetický plyn môže byť vyrobený podľa požiadaviek na jeho ďalšie spracovanie (turbína, kotly, výroba etanolu, atď)
 • Spaľovanie syntetického plynu po jeho vyčistení má obdobné dopady na životné prostredie ako spaľovanie zemného plynu
 • Podporuje tzv. zásadu 3R pre nakladanie s odpadmi - obmedziť (reduce), využiť (reuse), recyklovať (recycle)
 • Hlavné výhody z hľadiska vplyvov na životné prostredie pri technológii plazmového splyňovania v porovnaní s klasickými spaľovňami odpadov možno vidieť v minimalizácii emisií vypúšťaných do ovzdušia a v absencii vzniku značného množstva popola a popolčeka s obsahom nebezpečných látok. Pri procese plazmového splyňovania vzniká ako vedľajší produkt výroby inertná sklovitá troska, ktorú je možné využiť v stavebníctve. Odpad vzniká v technológii iba pri čistení syntézneho plynu od jeho nebezpečných zložiek.

 


Princíp plazmového splyňovania zmesového komunálneho odpadu
Výhody plazmového splyňovania
Vývoj technológie plazmového splyňovania vo svete
Plazmový reaktor WPC
Čo je plazma
NAVIGÁCIA
KONTAKT
Hlubinská 917/20,702 00 Ostrava − Moravská Ostrava
petr.brenek@pgpt.cz
+420 597 488 188, +420 775 113 349
Nájsť na mape
partneri
Všetky práva vyhradené PGP Terminal, a.s.
Vyrobilo studio ELINE web s.r.o.
Užitočné odkazy:

 

Plazmová technologie , Emise do ovzduší, Informační brožura, Odpadem to začíná (video), 3D model technologie