CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technológia
Vplyv na životné prostredie
Projekty vo svete
Kontakt
Úvod / Vplyv na životné prostredie

Vplyv na životné prostredie

Hlavné výhody z hľadiska vplyvov na životné prostredie pri technológii plazmového splyňovania v porovnaní s klasickými spaľovňami odpadov možno vidieť v minimalizácii emisií vypúšťaných do ovzdušia a v absencii vzniku značného množstva popola a popolčeka s obsahom nebezpečných látok. Pri procese plazmového splyňovania vzniká ako vedľajší produkt výroby inertná sklovitá troska, ktorú je možné využiť v stavebníctve. Odpad vzniká v technológii iba pri čistení syntézneho plynu od jeho nebezpečných zložiek.
 

vliv na žp

 Z celkového množstva zmesového komunálneho odpadu spáleného v klasickej spaľovni musí byť uložené na skládku 20÷30 % vstupného materiálu. Aplikáciou technológie plazmového splyňovania je možno toto množstvo znížiť na iba 2-4 %.


Emisie do ovzdušia
Vitrifikovaná troska
Uhlíková stopa
NAVIGÁCIA
KONTAKT
Hlubinská 917/20,702 00 Ostrava − Moravská Ostrava
petr.brenek@pgpt.cz
+420 597 488 188, +420 775 113 349
Nájsť na mape
partneri
Všetky práva vyhradené PGP Terminal, a.s.
Vyrobilo studio ELINE web s.r.o.
Užitočné odkazy:

 

Plazmová technologie , Emise do ovzduší, Informační brožura, Odpadem to začíná (video), 3D model technologie