CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technológia
Vplyv na životné prostredie
Projekty vo svete
Kontakt
Úvod / Vplyv na životné prostredie / Emisie do ovzdušia

Emisie do ovzdušia

Pri energetickom využívaní odpadu býva najviac diskutovaná otázka vplyvov zariadenia na kvalitu ovzdušia.

Všeobecne v rámci spaľovní komunálnych odpadov sú hlavnými zložkami spaľovania odpadu vodná para a oxid uhličitý, popri týchto bežných zložkách spaľovania vznikajú aj v závislosti na zložení odpadov a prevádzkových podmienkach CO, HCl, HBr, NOx, SO2, VOC, PCDD / F, PCB a zlúčeniny ťažkých kovov. V rámci spaľovní komunálneho odpadu budí najväčšie obavy z hľadiska vplyvov na životné prostredie a obyvateľov v okolí spaľovní dioxíny (PCDD / F). Dioxíny je všeobecný názov pre skupinu toxických polychlórovaných organických heterocyklických zlúčenín, odvodených od dibenzo (b, e) (1,4) dioxínu, obsahujúceho šesťčlenný 1,4-dioxinový cyklus. Väčšinou sa medzi ne radia aj polychlórované deriváty dibenzofuranu. Vznikajú nedokonalým spaľovaním chlórovaných organických látok, prípadne pri spaľovaní akýchkoľvek organických látok v prítomnosti chloridových iónov. Dioxínom je aj v nízkych dávkach pripisovaná teratogenita (vývojová toxicita) a karcinogenita.

Technológia plazmového splyňovania komunálnych odpadov predstavuje z hľadiska vplyvov na ovzdušie jednu z hlavných výhod proti spaľovaniu odpadov v spaľovniach. Emisie u technológie plazmového splyňovania v spojení s kombinovanou výrobou elektriny a tepla sú rádovo nižšie ako u bežných spaľovní. To platí aj v prípade dioxínov. Zatiaľ čo v prípade bežných spaľovní komunálnych odpadov sú dioxíny čistené z výstupných spalín, proces plazmového splyňovania vo svojej podstate predchádza ich tvorbe. Vysoká prevádzková teplota v spojení s nízkou úrovňou kyslíka rozkladajú všetky dioxíny a furány, ktoré môžu byť prítomné v odpade, a eliminujú ich potenciálnu tvorbu.

 

 

Emisie do ovzdušia
Vitrifikovaná troska
Uhlíková stopa
NAVIGÁCIA
KONTAKT
Hlubinská 917/20,702 00 Ostrava − Moravská Ostrava
petr.brenek@pgpt.cz
+420 597 488 188, +420 775 113 349
Nájsť na mape
partneri
Všetky práva vyhradené PGP Terminal, a.s.
Vyrobilo studio ELINE web s.r.o.
Užitočné odkazy:

 

Plazmová technologie , Emise do ovzduší, Informační brožura, Odpadem to začíná (video), 3D model technologie