CZ CZ  SK SK  EN EN   Mapa webu
PGP Terminal a.s.
Úvod
O nás
Plazmová technológia
Vplyv na životné prostredie
Projekty vo svete
Kontakt
Úvod / Vplyv na životné prostredie / Uhlíková stopa

Uhlíková stopa

Čo je uhlíková stopa?


Uhlíková stopa je meradlom vplyvu ľudskej činnosti na klimatické zmeny. Predstavuje množstvo oxidu uhličitého a ostatných skleníkových plynov uvoľnenej do atmosféry počas životného cyklu výrobku a služby. Umožňuje teda porovnať vplyv rôznych činností na globálne klimatické zmeny.

Scientific Certification Systems ("SCS") je nezávislá konzultačná spoločnosť, ktorá v roku 2010 vypracovala štúdiu porovnávajúcu emisie skleníkových plynov z rôznych technológií na spracovanie zmesového komunálneho odpadu. Boli porovnané emisie z technológie plazmového splyňovania s kombinovanou výrobou elektriny a tepla, emisie zo spaľovní komunálnych odpadov a emisie zo skládky odpadu s energetickým využívaním skládkového plynu. Okrem zariadení na spracovanie komunálnych odpadov bola ako referenčné zariadenie hodnotená tiež technológia spaľovania zemného plynu pri kombinovanej výrobe elektrickej energie a tepla. Štúdia dospela k záveru, že emisie skleníkových plynov zo závodu na plazmové splyňovanie komunálneho odpadu sú najnižšie zo všetkých hodnotených zariadení a prakticky zodpovedajú stavu z elektrárne na zemný plyn s kombinovanou výrobou elektrickej energie a tepla.

 

Obrázek : Výsledky štúdie SCS porovnávajúce emisie skleníkových plynov z hľadiska životného cyklu

 

Uhlíková stopa

 

Pozn. - Akumulované 20 ročné zaťaženie atmosféry skleníkovými plynmi pre čtyri varianty výroby energie
Výsledky sa porovnávali na základe 1 000 000 MWh
 

Scientific Certification Systems vo svojej štúdii uvádza:


"Výsledky tejto analýzy ukazujú, že plazmové splyňovanie s kombinovaným cyklom výroby elektrickej energie a tepla (" PGCC ") poskytuje najnižšie emisie skleníkových plynov z hodnotených systémov pre zneškodňovanie odpadov. Zníženie emisií, zníženie množstva pevných odpadov, ktoré je nutné skládkovať, a zníženie emisií skleníkových plynov - plazmové splyňovanie má lepšie parametre z hľadiska životného prostredia vo všetkých oblastiach. "Emisie do ovzdušia
Vitrifikovaná troska
Uhlíková stopa
NAVIGÁCIA
KONTAKT
Hlubinská 917/20,702 00 Ostrava − Moravská Ostrava
petr.brenek@pgpt.cz
+420 597 488 188, +420 775 113 349
Nájsť na mape
partneri
Všetky práva vyhradené PGP Terminal, a.s.
Vyrobilo studio ELINE web s.r.o.
Užitočné odkazy:

 

Plazmová technologie , Emise do ovzduší, Informační brožura, Odpadem to začíná (video), 3D model technologie