CIVILIZACÍ PRODUKOVANÝ ODPAD NELEŽÍ NA SKLÁDCE A NEZNEČIŠŤUJE ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ! JE PLNĚ ZPĚTNĚ VYUŽIT A NAŠE PLANETA MŮŽE BÝT ZASE O MALINKO ZELENĚJŠÍ

Cílem PGP Terminal je budovat technologická bezodpadová zařízení na bázi plazmového gasifikačního konvertního procesu, kdy ze vstupního odpadu vznikají nové produkty nalézající plnohodnotné opětovné materiálové a energetické využití.

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ

Plazmové zplyňování odpadu představuje nejprogresivnější způsob transformace materiálově nevyužitelné části odpadu. Princip této inovativní technologie spočívá v termickém vytřídění a rozkladu vstupních látek za vysokých teplot a následné opětovné slučování anorganických a organických prvků těchto  vstupních látek do dvou finálních výstupních produktů, které jsou syntézní plyn a tuhý vitrifikát.

Environmentální dopad takového projektu využití vstupního odpadu na životní prostředí je vysoce pozitivní a oproti standartnímu spalovacímu procesu komplexně využívá vstupní surovinu beze zbytku.

Plazmová zplyňovací technologie je ve světě využívána více než 30 let v řadě průmyslových odvětví, včetně chemického a metalurgického průmyslu. Historicky první použití této technologie v rámci nakládání s odpady bylo uplatněno při bezpečném rozkladu nebezpečných odpadů, stejně jako při přetavení popela ze spaloven na bezpečnou, nevyluhovatelnou strusku.

Je to ověřený a v rámci české odpadové legislativy definovaný a podporovaný technologický proces nakládání se vstupním odpadem jakéhokoliv typu.