Vítejte v reálné budoucnosti, kde lidstvem vyprodukovaný odpad neleží na skládce nebo neznečišťuje svým spálením ovzduší, je plně zpětně využit a naše planeta je zase o malinko zelenější

Dlouhodobým cílem společnosti PGP Terminal, a.s., je ve spolupráci s domácími a zahraničními licenčními partnery vybudovat a dlouhodobě provozovat na území České a Slovenské republiky technologické bezodpadové zařízení na bázi plazmového gasifikačního konvertního procesu, kdy ze vstupního odpadu vznikají nové produkty, které nalézají plnohodnotné opětovné materiálové nebo energetické využití.

TECHNOLOGIE 21. STOLETÍ

Plazmové zplyňování odpadu představuje nejprogresivnější způsob transformace materiálově nevyužitelné části odpadu. Princip této inovativní technologie spočívá v termickém vytřídění a rozkladu vstupních látek za vysokých teplot a následné opětovné slučování anorganických a organických prvků těchto  vstupních látek do dvou finálních výstupních produktů, které jsou syntézní plyn a tuhý vitrifikát.

Environmentální dopad takového projektu využití vstupního odpadu na životní prostředí je vysoce pozitivní a oproti standartnímu spalovacímu procesu komplexně využívá vstupní surovinu beze zbytku.

Plazmová zplyňovací technologie je ve světě využívána více než 30 let v řadě průmyslových odvětví, včetně chemického a metalurgického průmyslu. Historicky první použití této technologie v rámci nakládání s odpady bylo uplatněno při bezpečném rozkladu nebezpečných odpadů, stejně jako při přetavení popela ze spaloven na bezpečnou, nevyluhovatelnou strusku.

Je to ověřený a v rámci české odpadové legislativy definovaný a podporovaný technologický proces nakládání se vstupním odpadem jakéhokoliv typu.